stop_loving

39 tekstów – auto­rem jest stop_lo­ving.

Kim jes­tem aby mówić, że mnie kochasz, pot­rze­bujesz czy tęsknisz? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 kwietnia 2014, 23:39

A już myślałam, że to za mną, że to zniknęło, a raczej umarło.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 marca 2014, 16:53

8-let­nia dziew­czyn­ka za­py­tała moją Miłość :
- Za 6 lat będziesz miał 28 lat. Będziesz wte­dy miał żonę i dzieci?
A on od­po­wie­dział jej na to : 
- Mam nadzieję.
Na te słowa w mo­jej głowie po­ja­wiła się jed­na myśl : chciałabym być nią.. Szko­da, że On o tym nie wie.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 grudnia 2013, 17:36

Z każdym ko­lej­nym dniem cząstka mnie bez­powrot­nie umiera.
Po­woli znikam.. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 grudnia 2013, 21:28

Czym jest miłość w tym świecie, sko­ro tak wiele przez nią cierpienia? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 listopada 2013, 21:34

Zos­tało tyl­ko echo.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 listopada 2013, 13:36

Nie będę przep­raszać cię za to, co do ciebie czu­je.
Uczu­cia są po to, aby czuć się żywym.
Chy­ba nie chcesz spra­wić żebym umarła? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 listopada 2013, 14:46

" Wszys­tkie te piękne wspomnienia
Wyglądają jak wiel­ka plama.
By­liśmy, nie jes­teśmy czymś więcej.
Jes­teśmy nieuleczal­nie chorzy.
Chciałbym być tam w tym sa­mym po­ciągu, w którym jesteś,
Ale wiem, że two­ja miłość jest dla ko­goś innego.

I wiem, że 
Widziałaś mnie.
Tam w tłumie, gdzie stałem sam.
Sam, sam, sam... " 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 listopada 2013, 19:22

I to niesa­mowi­te uczu­cie, gdy możesz w końcu przy­tulić osobę na, którą tak długo czekałeś. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 31 października 2013, 13:54

Nie chcę, niena­widzę mieć ta­kiego uczu­cia, że jed­ne­go dnia coś we mnie żyje a ko­lej­ne­go umiera..
I tak w kółko.
Pot­rze­buje pomocy.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 października 2013, 16:19

stop_loving

Zeszyty
  • Warto wspomnieć. – Do­pomóż dzi­siaj od­chodzącym chwi­lom, by jut­ro były war­te wspom­nień.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

stop_loving

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Znajomi
Aktywność